Kể tên một số đồ dùng được làm bằng tre, mây, song mà em biết

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Kể tên một số đồ dùng được làm bằng tre, mây, song mà em biết

Bài làm:

Một số đồ dùng được làm từ tre, mây, song là: bàn ghế, giường chõng, đũa, rổ, nong, nia, ống đựng tăm, ống dẫn nước, đòn gánh, giỏ đựng, chõng, nón, tủ đựng quần áo, sọt để đồ, thuyền nan, cần câu, thang, chõng, sáo...

  • 51 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021