Nêu một ví dụ vể sử dụng tre, mây hoặc song để làm dồ dùng trong gia đình hoặc trong xây dựng. Nêu một số ưu điểm khi sử dụng tre, mây hoặc song vào việc đó.

  • 1 Đánh giá

2. Nêu một ví dụ vể sử dụng tre, mây hoặc song để làm dồ dùng trong gia đình hoặc trong xây dựng. Nêu một số ưu điểm khi sử dụng tre, mây hoặc song vào việc đó.

Bài làm:

  • Một số ví dụ về sử dụng tre, mây, song để làm đồ dùng trong gia đình là: làm rổ, giỏ, làn, bàn ghế, lan can, cửa, giường, chõng...
  • Một số ưu điểm khi sử dụng tre, mây hoặc song là: nhẹ nhàng, chi phí thấp, nét đẹp mộc mạc, giản dị và thân thiện với môi trường.

  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021