Các con vật có trong hình đẻ trứng ở đâu? Bạn có thể làm gì để diệt trừ gián và muỗi ngay từ trung hoặc ấu trùng của nó?

  • 1 Đánh giá

1. Quan sát, chỉ trên hình và trả lời

a. Quan sát, chỉ và nói tên từng con vật có trong hình sau:

b. Lần lượt và trả lời với bạn:

  • Các con vật có trong hình đẻ trứng ở đâu?
  • Bạn có thể làm gì để diệt trừ gián và muỗi ngay từ trung hoặc ấu trùng của nó?

Bài làm:

a. Tên của các con vật trong hình:

b. Các con vật trong hình đẻ trứng ở:

Để diệt trừ gián và muỗi ngay từ trứng hoặc ấu trùng của nó, ta có thể dùng thuốc xịt côn trùng, không để ao tù nước đọng.

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021