Tìm hiểu những điểm khác nhau cơ bản về sự sinh sản của chim và thú so với sự sinh sản của côn trùng

  • 1 Đánh giá

4. Thảo luận

Tìm hiểu những điểm khác nhau cơ bản về sự sinh sản của chim và thú so với sự sinh sản của côn trùng

Bài làm:

Sự khác nhau của chim và thú:

  • Chim: Đẻ trứng sau đó ấp trứng thành con
  • Thú: Đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ cho đến khi con trưởng thành.
  • 35 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021