Dựa vào sơ đồ dưới đây để trình bày quy trình sản xuất thủy tinh

  • 1 Đánh giá

3. Trình bày

Dựa vào sơ đồ dưới đây để trình bày quy trình sản xuất thủy tinh

Bài làm:

Quy trình sản xuất thủy tinh gồm có các bước sau đây:

  • Bước 1: Trộn cát trắng và một số thành phần khác.
  • Bước 2: Nấu chảy hỗn hợp đó ở nhiệt độ cao để tạo thành thủy tinh nhão
  • Bước 3: Để nguội tạo thành thủy tinh dẻo
  • Bước 4: Ép và thổi ra các dạng đồ vật có hình thù khác nhau.
  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021