Điền tên các loài thú vào bảng sau cho phù hợp:

  • 2 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Liên hệ thực tế

Điền tên các loài thú vào bảng sau cho phù hợp:

Số con trong một lứaTên loài thú
Thông thường chỉ một conBò, ...........................
Hai con trở lênChó, .........................

Bài làm:

Số con trong một lứaTên loài thú
Thông thường chỉ một conBò, trâu, voi, ngựa, khỉ, hươu, nai...
Hai con trở lênChó, mèo, dê, lợn, hổ, sư tử....

  • 158 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021