Tre, mây, song có thể được sử dụng vào những việc gì?

  • 1 Đánh giá

3. Đọc và trả lời

a. Đọc nội dung sau (sgk trang 37)

b. Trả lời câu hỏi: Tre, mây, song có thể được sử dụng vào những việc gì?

Bài làm:

Tre, mây, song có thể được sử dụng vào những việc:

  • Tre được sử dụng rộng rãi để làm nhà, nông cụ, đồ dùng trong gia đình, đồ mĩ nghệ, nhạc cụ...
  • Mây, song được dùng để đan lát, làm bàn, ghế, đồ mĩ nghệ... Một số loài song có thân dài tới hàng trăm mét, dùng làm dây buộc bè, làm khung bàn ghế,...
  • 42 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021