Nói tên giai đoạn còn thiếu trong quá trình phát trión cua mỗi con vật dưới đây. Vẽ sơ đồ thể hiện vòng đời của các con vật trên

  • 1 Đánh giá

2. Chơi trò chơi "Ai nhanh, ai đúng?"

a. Nói tên giai đoạn còn thiếu trong quá trình phát triển của mỗi con vật dưới đây.

b. Vẽ sơ đồ thể hiện vòng đời của các con vật trên

Bài làm:

a. Giai đoạn còn thiếu trong quá trình phát triển của mỗi con vật là:

  • Giai đoạn còn thiếu trong quá trình phát triển của con ruồi là: nhộng
  • Giai đoạn còn thiếu trong quá trình phát triển của con ếch là: trứng
  • Giai đoạn còn thiếu trong quá trình phát triển của con bướm là: sâu

b. Sơ đồ vòng đời của các con vật trên là:

  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021