Viết ra 3 việc em đã và đang thực hiện để bảo vệ môi trường

  • 1 Đánh giá

5. Viết ra 3 việc em đã và đang thực hiện để bảo vệ môi trường

Bài làm:

3 việc em đã và đang thực hiện để bảo vệ môi trường:

  • Luôn quét dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm sạch sẽ
  • Vứt rác thải vào đúng nơi quy định
  • Hạn chế sử dụng túi ni lông, cốc nhựa.
  • Khuyến khích các bạn cùng nhau bảo vệ môi trường.
  • 30 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021