Hổ thường sinh sản vào mùa nào? Vì sao hổ mẹ không rời con suốt tuần đầu tiên sau khi sinh? Khi nào hổ mẹ dạy hổ con săn mồi? Khi nào hổ con có thể sống độc lập?

 • 2 Đánh giá

2. Tìm hiểu vể sự nuôi và dạy con của hổ, hươu

Bước 1. Tìm hiểu thông tin trong thư viện.

a. Sự nuôi và dạy con của hổ

 • Hổ thường sinh sản vào mùa nào?
 • Vì sao hổ mẹ không rời con suốt tuần đầu tiên sau khi sinh?
 • Khi nào hổ mẹ dạy hổ con săn mồi? Khi nào hổ con có thể sống độc lập?

b. Sự nuôi và dạy con của hươu

 • Hươu ăn gì để sống?
 • Hươu đẻ mỗi lứa mấy con?
 • Hươu con mới sinh ra đã biết làm gì?
 • Vì sao khi mới 20 ngày tuổi, hươu mẹ đã dạy hươu con tập chạy?

Bài làm:

a. Sự nuôi và dạy con của hổ:

 • Hổ sinh sản vào mùa xuân và mùa hạ.
 • Hổ mẹ không rời con suốt tuần đầu sau khi sinh vì hổ con rất yếu ớt.
 • Khi hổ con được hai tháng tuổi, hổ mẹ dạy con săn mồi. Hổ con có thể sống độc lập khi được một tuổi rưỡi đến hai tuổi.

b. Sự nuôi và dạy con của hươu:

 • Hươu ăn cỏ, lá cây để sống.
 • Hươu đẻ mỗi lứa một con.
 • Hươu con mới sinh ra đã biết đi và biết bú mẹ.
 • Hươu con khoảng 20 ngày tuổi đã được hươu mẹ dạy cho tập chạy; vì chạy là cách tự vệ tốt nhất để trốn tránh kẻ thù đuổi bắt để ăn thịt.
 • 110 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021