Quan sát các hình từ 14 đến 22 (hoặc hoa thật mà lớp đã chuẩn bị), lấy phiếu bài tập ở góc học tập và thực hiện theo yêu cầu:

  • 1 Đánh giá

2. Quan sát, phân loại và trao đổi

Quan sát các hình từ 14 đến 22 (hoặc hoa thật mà lớp đã chuẩn bị), lấy phiếu bài tập ở góc học tập và thực hiện theo yêu cầu:

Tên loài hoa

Hoa

Có nhị và nhụy

Chỉ có nhị

Chỉ có nhụy

Cây hoa tóc tiên

x

Bài làm:

Tên loài hoa

Hoa

Có nhị và nhụy

Chỉ có nhị

Chỉ có nhụy

Cây hoa mua

x

Cây hoa bưởi

x

Cây hoa thu hải đường

x

Cây hoa bầu (đực)

x

Cây hoa bầu (cái)

x

Cây hoa bướm

x

Cây hoa đu đủ (đực)

x

Hoa đu đủ (cái)

x

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021