Khoanh vào chữ cái đầu ý trả lời đúng cho câu hỏi: Chất đốt có thể được sử dụng vào những việc nào sau đây?

  • 1 Đánh giá

3. Khoanh vào chữ cái đầu ý trả lời đúng cho câu hỏi: Chất đốt có thể được sử dụng vào những việc nào sau đây?

A. Đun nóng B. Thắp sáng

C. Chạy máy D. Sản xuất điện E. Tất cả những việc trên.

Bài làm:

Chất đốt có thể được sử dụng vào những việc:

Đáp án đúng là: E. Tất cả những việc trên (đun nóng, thắp sáng, chạy máy, sản xuất điện)

  • 53 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Khoa học lớp 5 VNEN