Giải VNEN khoa học 5 phiếu kiểm tra 3: Chúng em đã học được những gì từ chủ đề thực vật và động vật

  • 1 Đánh giá

Giải phiếu kiểm tra 3: Chúng em đã học được những gì từ chủ đề thực vật và động vật - Sách hướng dẫn học khoa học 5 tập 2 trang 56. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Điền các từ , cụm từ sinh dục, nhị, sinh sản, nhụy vào chỗ chấm (...) cho phù hợp.

Hoa là cơ quan ... của những loài thực vật có hoa. Cơ quan ... đực gọi là ... . Cơ quan sinh dục cái gọi là ... .

=> Xem hướng dẫn giải

2. Ghi chú thích vào hình bên cho phù hợp

=> Xem hướng dẫn giải

3. Ghép mỗi hình sau với chú thích phù hợp

=> Xem hướng dẫn giải

4. Điền các từ ngữ trứng, sự thụ tinh, cơ thể mới, tinh trùng, giống đực và giống cái vào chỗ chấm (...) cho phù hợp

Đa số loài vật được chia thành hai giống: ... . Con đực có cơ quan sinh dục đực tạo ra ... . Con cái có cơ quan sinh dục cái tạo ra ... .

Hiện tượng tinh trùng kết hợp với trứng gọi là ... . Hợp tử phân chia nhiều lần và phát triển thành ..., mang những đặc tính của bố và mẹ.

=> Xem hướng dẫn giải

5. Hoàn thiện bảng:

Viết thêm tên động vật mà em biết vào bảng sau:

Động vậtĐẻ trứngĐẻ con
Sư tử
Chim cánh cụt
Hươu cao cổ
......

=> Xem hướng dẫn giải


  • 275 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Khoa học lớp 5 VNEN