Kể tên một số đồ dùng làm bằng đồng và một số đồ dùng làm bằng nhôm

  • 1 Đánh giá

4. Kể tên một số đồ dùng làm bằng đồng và một số đồ dùng làm bằng nhôm

Bài làm:

Tên một số đồ dùng làm bằng đồng và nhôm là:

  • Đồ dùng bằng đồng: dây điện, lư đồng, nồi, thau, tượng thờ, trống đồng, kèn...
  • Đồ dùng bằng nhôm: khung cửa, nồi, chảo, ấm...
  • 85 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021