Khoanh vào chữ cái đầu câu trả lời đúng:

  • 1 Đánh giá

5. Khoanh vào chữ cái đầu câu trả lời đúng:

a. Loài vật nào dưới đây thường đẻ nhiều con nhất trong một lứa?

A. Mèo B. Trâu C. Voi

D. Chó E. Ngựa G. Lợn

b. Trong các nguồn năng lượng dưới đây, nguồn năng lượng nào không phải là năng lượng sạch (khi sử dụng năng lượng đó sẽ tạo ra khí thải gây ô nhiễm môi trường)?

A. Năng lượng mặt trời. B. Năng lượng gió.

C. Năng lượng nước chảy. D. Năng lượng từ than đá, xăng, dầu, khí đốt, ...

Bài làm:

a. Loài vật thường đẻ nhiều con nhất trong một lứa là:

Đáp án: G. Lợn

b. Nguồn năng lượng không phải là nguồn năng lượng sạch là:

Đáp án: D. Năng lượng từ than đá, xăng, dầu, khí đốt.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021