Trong các vật liệu tre và song, nên dùng những vật liệu nào để làm các vật dụng sau đây? Vì sao?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Trong các vật liệu tre và song, nên dùng những vật liệu nào để làm các vật dụng sau đây? Vì sao?

a. Máng nước

b. Thang để leo lên cao

c. Khung bàn ghế có hình dáng phức tạp

Bài làm:

a. Để làm máng nước ta nên dùng vật liệu là tre, vì tre cứng, thân to và bên trong rỗng nên có thể dẫn nước.

b. Thang để leo lên cao ta nên dùng vật liệu là tre vì tre cứng, thân to, chắc chắn, thẳng và có độ đàn hồi tốt.

c. Khung bàn ghế có hình dáng phức tạp ta nên dùng vật liệu là song vì có dây dài, dẻo dai, bền.

  • 46 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021