Sưu tầm các thông tin và hình ảnh để trả lời câu hỏi: Tại sao hạn chế sử dụng túi nilông là một trong nhừng cách tốt nhất để bảo vệ môi trường?

  • 1 Đánh giá

2. Sưu tầm các thông tin và hình ảnh để trả lời câu hỏi:

Tại sao hạn chế sử dụng túi nilông là một trong nhừng cách tốt nhất để bảo vệ môi trường?

Bài làm:

Hạn chế sử dụng túi ni lông là một trong những cách tốt nhất để bảo vệ môi trường. Túi ni lông không tan trong nước và rất khó bị phân hủy trong môi trường đất; khi sản xuất túi ni lông, nó sẽ tạo ra khí các-bô-níc làm tăng hiệu ứng nhà kính, thúc đẩy biến đổi khí hậu.

  • 43 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021