Em có nhận xét gì về những mảnh vỡ của đồ dùng bằng thủy tinh?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Em có nhận xét gì về những mảnh vỡ của đồ dùng bằng thủy tinh?

Bài làm:

Quan sát những mảnh vỡ của đồ dùng thủy tinh ta thấy, những mảnh vỡ của đồ dùng bằng thủy tinh rất sắc và nhọn.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021