Trong 4 trường hợp dưới đây chỉ có một trường hợp mặc mạch điện đúng và đèn sáng. Đó là trường hợp nào?

  • 1 Đánh giá

4. Trong 4 trường hợp dưới đây chỉ có một trường hợp mặc mạch điện đúng và đèn sáng. Đó là trường hợp nào?

Bài làm:

Trường hợp mắc đèn đúng và đèn sáng là:

  • 72 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Khoa học lớp 5 VNEN