Trồng một cây từ bộ phận của cây mẹ và ghi chép vào phiếu học tập

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Trồng một cây từ bộ phận của cây mẹ và ghi chép vào phiếu học tập

Bài làm:

Gợi ý:

  • Các em tự trồng cây từ thân của cây mẹ (ví dụ: cây mía, cây canh, cây cam, ....)
  • Các em quan sát từng ngày sự phát triển của cây rồi ghi thao bảng mẫu đã cho ở trên.
  • 69 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021