Trong hình 7, em thấy cách đối xử của 3 bạn trai với em nhỏ bị nhiễm HIV từ mẹ là đúng hay sai? Vì sao?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Quan sát, đọc và thảo luận

a. Quan sát và đọc thông tin ở các hình 7, 8:

b. Thảo luận:

  • Trong hình 7, em thấy cách đối xử của 3 bạn trai với em nhỏ bị nhiễm HIV từ mẹ là đúng hay sai? Vì sao?
  • Trong hình 8, em thấy cách đối xử của các bạn với hai chị em có bố nhiễm HIV là đúng hay sai? Vì sao?
  • Bạn của em có người thân bị nhiễm HIV, em sẽ đối xử với bạn ấy như thế nào? Vì sao?

Bài làm:

  • Trong hình 7, em thấy cách đối xử của 3 bạn trai với em nhỏ bị nhiễm HIV từ mẹ là đúng vì mặc dù biết em nhỏ bị nhiễm HIV từ mẹ nhưng các bạn vẫn hòa đồng, vẫn cho em bé chơi cùng, không kì thị em để em không cảm thấy cô đơn.
  • Trong hình 8, em thấy cách đối xử của các bạn với hai chị em có bố nhiễm HIV là sai vì đúng như lời hai chị em nói, bị nhiễm HIV không phải là lỗi của hai bạn ấy, đó là từ bố truyền lại. Hơn nữa, HIV không lây qua tiếp xúc thông thường. Do đó, các bạn nhỏ không xứng đáng bị kì thị và xa lánh như vậy.
  • Nếu bạn của em có người thân bị nhiễm HIV, em vẫn vui chơi và hòa đồng với bạn ấy, cảm thông và động viên bạn ấy. Vì HIV không lây qua tiếp xúc thông thường và những người bị nhiễm HIV họ rất ngại tiếp xúc với xã hội, nên chúng ta hãy đưa họ trở về với cộng đồng, giúp họ sống lành mạnh và chống chọi với bệnh tật...

  • 51 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Khoa học lớp 5 VNEN