Tại sao không phơi quần áo màu ra nắng?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 16 sách VNEN khoa học 5 tập 2

Tại sao không phơi quần áo màu ra nắng?

Bài làm:

Không phơi quần áo màu ngoài nắng vì ánh nắng mặt trời sẽ làm cho quần áo nhanh bị bạc màu. Nhiệt độ nóng của ánh nắng làm cho màu nhuộm trên quần áo có sự biến đổi hóa học mà bay màu.

  • 38 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Khoa học lớp 5 VNEN