Kể tên một số chất gây nghiện Vì sao không nên sử dụng rượu, bia, thuốc lá và ma tuý?

  • 1 Đánh giá

3. Trình bày và nhận xét

4. Đọc, trả lời và viết

  • Kể tên một số chất gây nghiện
  • Vì sao không nên sử dụng rượu, bia, thuốc lá và ma tuý?

Bài làm:

  • Một số chất gây nghiện là: bia rượu, thuốc lá, thuốc lào, ma túy.
  • Không nên sử dụng rượu, bia, thuốc lá và ma túy vì nó gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ, tính mạng của người sử dụng và người xung quanh; làm tiêu hao tài sản vật chất và tinh thần của bản thân, gia đình và xã hội; gây mất trật tự an ninh xã hội.

  • 91 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Khoa học lớp 5 VNEN