Giải VNEN khoa học 5 phiếu kiểm tra 2: Chúng em đã học được những gì về chủ đề Vật chất và Năng lượng?

  • 1 Đánh giá

Giải phiếu kiểm tra 2: Chúng em đã học được những gì về chủ đề Vật chất và Năng lượng? - Sách hướng dẫn học khoa học 5 tập 2 trang 36. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Hãy ghép mỗi loại chất ở cột bên trái với đặc điểm ở cột bên phải sao cho phù hợp:

=> Xem hướng dẫn giải

2. Sau đây là một cố câu phát biểu về năng lượng mặt trời. Ghi chữ Đ vào ô trước câu phát biểu đúng, chữ S vào ô trước câu phát biểu sai:

a. Nhờ năng lượng mặt trời mới có than đá
b. Năng lượng mặt trời có thể gây mưa, gió, bão
c. Mặt trời quan trọng đối với sự sống trên Trái Đất chỉ ở vai trò chiếu sáng
d. Từ năng lượng mặt trời người ta có thể tạo ra dòng điện

=> Xem hướng dẫn giải

3. Khoanh vào chữ cái đầu ý trả lời đúng cho câu hỏi: Chất đốt có thể được sử dụng vào những việc nào sau đây?

A. Đun nóng B. Thắp sáng

C. Chạy máy D. Sản xuất điện E. Tất cả những việc trên.

=> Xem hướng dẫn giải

4. Trong 4 trường hợp dưới đây chỉ có một trường hợp mặc mạch điện đúng và đèn sáng. Đó là trường hợp nào?

=> Xem hướng dẫn giải

5. Nêu hai tính chất khác nhau của thép và cao su. Nêu hai ví dụ về việc sử dụng thép (hoặc cao su) trong thực tế có ứng dụng của các tính chất đó:

=> Xem hướng dẫn giải

6. Điền 3 đến 4 ví dụ về các việc nên làm hoặc không được/ không nên làm để đảm bảo an toàn và tiết kiệm khi sử dụng điện vào các cột trong bảng sau:

Việc nên làmViệc không được/ không nên làm
.............................................

=> Xem hướng dẫn giải


  • 895 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Khoa học lớp 5 VNEN