Gia đình bạn nhỏ có mấy thế hệ cùng chung sống? Đó là những ai? Hiện nay, nhà bạn nhỏ có mấy người? Sau khi mẹ sinh em bé, gia đình bạn nhỏ có mấy người?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Quan sát hình 1, trao đổi với bạn câu trả lời, sau đó viết vào vở:

a. Gia đình bạn nhỏ có mấy thế hệ cùng chung sống? Đó là những ai?

b. Hiện nay, nhà bạn nhỏ có mấy người? Sau khi mẹ sinh em bé, gia đình bạn nhỏ có mấy người?

Bài làm:

Quan sát hình 1, em thấy:

a. Gia đình bạn nhỏ có ba thế hệ cùng chung sống. Đó là ông bà, bố mẹ và con (bạn nhỏ)

b. Hiện nay, nhà bạn nhỏ đang có 5 người (ông, bà, bố , mẹ và bạn nhỏ). Sau khi mẹ sinh em bé, gia đình bạn nhỏ có tất cả 6 người.

  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021