Ai có thể nhiễm HIV? Nêu các đường lây nhiễm và không lây nhiễm HIV?

  • 1 Đánh giá

3. Trả lời, lắng nghe và nhận xét

4. Đọc, trả lời và viết

a. Đọc nội dung sau (Sgk trang 27)

b. Viết vào vở câu trả lời cho câu hỏi: Ai có thể nhiễm HIV? Nêu các đường lây nhiễm và không lây nhiễm HIV?

Bài làm:

  • Tất cả mọi người đều có thể bị nhiễm HIV nếu không biết cách giữ gìn và phòng tránh.
  • HIV lây qua đường máu, đường tình dục và có thể lây từ mẹ sang con.
  • HIV không lây qua tiếp xúc thông thường.

  • 47 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Khoa học lớp 5 VNEN