Vẽ sơ đồ sinh sản thể hiện chu trình sinh sản của một con vật mà em biết và chia sẻ với nhóm bạn

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

Vẽ sơ đồ sinh sản thể hiện chu trình sinh sản của một con vật mà em biết và chia sẻ với nhóm bạn

Bài làm:

Sơ đồ chu trình sinh sản của một con vật: con muỗi và con gà

  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021