Phát hiện những nơi muỗi có điều kiện sinh sản ở nhà em và thực hiện biện pháp hạn chế sự sinh sản của muỗi?

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Phát hiện những nơi muỗi có điều kiện sinh sản ở nhà em và thực hiện biện pháp hạn chế sự sinh sản của muỗi?

Bài làm:

Ví dụ: Những nơi muỗi có điều kiện sinh sản ở nhà em là:

  • Cống thoát nước thải
  • Khu vực gom rác
  • Khu vực chăn nuôi gia súc, gia cầm...

Những biện pháp hạn chế sự sinh sản của muỗi:

  • Quét dọn, vệ sinh sạch sẽ khu vực chăn nuôi, khơi thông dòng chảy nước thải
  • Sắp xếp lại đồ dùng gọn gàng, không vứt bừa bãi
  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021