[Cánh diều] Giải tin học 6 bài 2: Trình bày trang, định dạng và in văn bản

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 2: Trình bày trang, định dạng và in văn bản trang 60 sgk tin học 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Khám phá cách thực hiện định dạng đoạn

Em hãy khám phá các lệnh định dạng đoạn cho trong Hình 2 để thực hiện căn biên và chọn độ dãn dòng cho các đoạn của văn bản 'Bình đẳng giới" ở trên.

[Cánh diều] Giải tin học 6 bài 2: Trình bày trang, định dạn và in văn bản

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu về định dạng trang

Em hãy tìm hiểu công cụ định dạng trang trong Hình 4. Sau đó hoàn thiện các bước căn lề nhanh bằng cách chọn lệnh thích hợp cho các ô ? sau đây:

1. Đặt con trỏ chuột vào vị trí bất kì trong văn bản

2. Nháy chuột vào dải lệnh ?

3. Trong nhóm lệnh ?, nháy chuột vào lệnh căn lề (lệnh ? ) và chọn một mẫu lề phù hợp

[Cánh diều] Giải tin học 6 bài 2: Trình bày trang, định dạn và in văn bản [nid:73331]

=> Xem hướng dẫn giải

3. In văn bản

Em hãy nêu các bước thực hiện căn lề trang và in ra 5 bản bài viết về "Bình đẳng giới" ở Hình 1. Trang được căn lề với các lề trên là 2,54 cm, còn các lề trái và phải là 2cm. Giấy in ra có khổ A4 và được in dọc.

=> Xem hướng dẫn giải

Luyện tập:

1.Định dạng văn bản là làm gì?

2. Vì sao cần định dạng văn bản?

=> Xem hướng dẫn giải

Vận dụng

Nếu muốn trình bày đoạn văn bản sau đây đẹp hơn và sau đó thực hiện in, ta có thể làm như thế nào?

[Cánh diều] Giải tin học 6 bài 2: Trình bày trang, định dạn và in văn bản [nid:73331]

=> Xem hướng dẫn giải

Câu hỏi tự kiếm tra:

Trong các câu sau đây, câu nào đúng?

1. Định dạng văn bản gồm định dạng kí tự, định dạng đoạn và định dạng trang

2. Định dạng trang chính là căn lề trang

3, Độ lệch của đoạn văn bản so với lề trái chính là lề trái của trang

4. Định dạng kí tự và định dạng đoạn có các bước thực hiện tương tự nhau

=> Xem hướng dẫn giải


  • 96 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021