[Cánh diều] Giải tin học 6 bài 4: Thực hành tìm kiếm thông tin trên Internet

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 4: Thực hành tìm kiếm thông tin trên Internet trang 41 sgk tin học 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

1. Tìm thông tin hỗ trợ học tập

2. Tìm thông tin hỗ trợ giải trí


  • 51 lượt xem