[Cánh diều] Giải tin học 6 bài 6: Thực hành sử dụng thư điện tử

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 6: Thực hành sử dụng thư điện tử trang 47 sgk tin học 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

1. Tạo tài khoản thư điện tử

2. Đăng nhập, soạn và gửi thư điện tử

3. Đọc, trả lời và chuyển tiếp thư điện tử

4. Đăng xuất hộp thư


  • 10 lượt xem