[Cánh diều] Giải tin học 6 bài 4: Trình bày thông tin ở dạng bảng

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 4: Trình bày thông tin ở dạng bảng trang 64 sgk tin học 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Tìm hiểu cách chèn bảng và nhập nội dung

Em hãy nêu một ví dụ về một bảng chứa thông tin. Theo em, trình bày thông tin dưới dạng bảng có những lợi ích gì?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Khám phá các thao tác cơ bản trên bảng

2. Tương tự như cách thay đổi độ rộng của cột, em hãy trình bày cách thay đổi độ cao của hàng vào gợi ý ở Hình 3

[Cánh diều] Giải tin học 6 bài 4: Trình bày thông tin ở dạng bảng

3. Hãy tìm hiểu cách sử dụng công cụ chèn và xóa hàng hoặc cột trong Hình 5. Từ đó hãy trình bày cách thêm cột giới tính và xóa hàng thứ 3 trong bảng chỉ số BIM của nhóm 1

[Cánh diều] Giải tin học 6 bài 4: Trình bày thông tin ở dạng bảng

=> Xem hướng dẫn giải

Luyện tập:

Nêu một ví dụ em chọn trình bày thông tin ở dạng bảng và nêu các bước tạo bảng của mình

=> Xem hướng dẫn giải

Vận dụng

Hãy tạo một bảng để tóm tắt và trình bày thông tin về dân số, mật độ dân số của nước ta trong 2 biểu đồ sau đây:

[Cánh diều] Giải tin học 6 bài 4: Trình bày thông tin ở dạng bảng [nid:73356]

=> Xem hướng dẫn giải

Câu hỏi tự kiểm tra

Trong các câu sau đây, câu nào đúng?

1. Thao tác thay đổi độ rộng của cột trong bảng không cần chọn cột

2. Có thể tô màu chữ và màu nên cho văn bản trong bảng

3. Các lệnh căn biên và băn bản có thể áp dụng cho nội dung bên trong các ô của bảng

4. Để thực hiện một thao tác với một nhóm đối tượng của bảng, trước hết phải chọn được chúng

=> Xem hướng dẫn giải


  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021