[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 3: Phép cộng các số nguyên

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 3: Phép cộng các số nguyên trang 70 sgk Toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

A. GIẢI CÂU HỎI LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

I. Phép cộng hai số nguyên cùng dấu

Hoạt động 1 (Trang 70 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Giải:

a) Tổng số tiền nợ ngân hàng của gia đình bạn Vinh là: 3 + 5 = 8 triệu.

b) Phép tính: (- 5) + (- 3) = -8

Câu 1 (Trang 71 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Giải:

a) (- 28) + (- 82) = - (28 + 82) = -110

b) x + y = (- 81) + (- 16) = - (81 + 16) = - 97

II. Phép cộng hai số nguyên khác dấu

Hoạt động 2 (Trang 72 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Giải:

  • Phép tính: (- 1) + 2
  • Tính nhiệt độ: (- 1) + 2 = 1

Câu 2 (Trang 73 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Giải:

a) (- 28) + 82 = - (82 – 28) = 54

b) 51 + (- 97) = 51 - 97 = - 46

III. Tính chất của phép cộng các số nguyên

Hoạt động 5 (Trang 73 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Giải:

a) (- 25) + 19 = -6

19 + (- 25) = 6

=> (- 25) + 19 = 19 + (- 25)

b) [(- 12) + 5] + (- 1) = - 8

(- 12) + [5 + (- 1)] = - 8

=> [(- 12) + 5] + (- 1) = (- 12) + [5 + (- 1)]

c) (- 18) + 0 = - 18

=> (- 18) + 0 = (- 18)

d) (- 12) + 12 = 0

Câu 3 (Trang 73 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Giải:

a) 51 + (- 97) + 49 = [(51 + (- 97)] + 49 = 3

b) 65 + (- 42) + (-65) = [65 + (-65)] + (- 42) = - 42

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 74 toán 6 tập 1 sgk cánh diều

Tính:

a) (- 48) + (- 67);

b) (- 79) + (- 45).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 74 toán 6 tập 1 sgk cánh diều

Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? Giải thích.

a) Tổng của hai số nguyên dương là số nguyên dương;

b) Tổng của hai số nguyên âm là số nguyên âm;

c) Tổng của hai số nguyên cùng dấu là số nguyên dương.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 74 toán 6 tập 1 sgk cánh diều

Tính:

a) (- 2018) + 2018;

b) 57 + (- 93);

c) (- 38) + 46.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 74 toán 6 tập 1 sgk cánh diều

Cho ví dụ về phép cộng của hai số nguyên khác dấu sao cho:

a) Tổng của chúng là số nguyên dương;

b) Tổng của chúng là số nguyên âm.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 74 toán 6 tập 1 sgk cánh diều

Tính một cách hợp lí:

a) 48 + (- 66) + (- 34);

b) 2896 + (- 2021) + (- 2896).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Trang 74 toán 6 tập 1 sgk cánh diều

Nhiệt độ ở thủ đô Ôt-ta-oa, Ca-na-đa (Ottawa, Canada) lúc 7 giờ là -4 C, đến 10 giờ tăng thêm 6C. Nhiệt độ ở Ôt-ta-oa lúc 10 giờ là bao nhiêu?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: Trang 74 toán 6 tập 1 sgk cánh diều

Một cửa hàng kinh doanh có lợi nhuận như sau: tháng đầu tiên là – 10 000 000 đồng; tháng thứ 2 là 30 000 000 đồng. Tính lợi nhuận của cửa hàng sau hai tháng đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8: Trang 75 toán 6 tập 1 sgk cánh diều

Để di chuyền giữa các tầng của toà nhà cao tầng, người ta thưòng sử dụng thang máy. Tầng có mặt sàn là mặt đất thường được gọi là tầng G, các tầng ở dưới mặt đất lần lượt từ trên xuống được gọi là B1, B2,...Người ta biểu thị vị trí tầng G là 0, tầng hầm B1 là - 1, tầng hầm B2 là – 2, ...

Giải câu 8 trang 75 toán 6 tập 1 sách cánh diều

a) Từ tầng G bác Son đi thang máy xuống tầng hầm B1. Sau đó bác đi xuống tiếp tầng số nguyên biểu thị vị trí tầng mà bác Son đến khi kết thúc hành trình.

b) Bác Dư đang ở tầng hầm B2, sau đó bác đi thang máy lên 3 tầng rồi đi xuống 2 tầng. Tìm số nguyên biểu thị trí tầng mà bác Dư đến khi kết thúc hành trình.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9: Trang 75 toán 6 tập 1 sgk cánh diều

Giải câu 9 trang 75 toán 6 tập 1 sách cánh diều

Mỗi người khi ăn thì sẽ hấp thụ ca-lo và khi hoạt động thì sẽ tiêu hao ca-lo. Bạn Bình dùng phép cộng số nguyên để tính số ca-lo hằng ngày của mình bằng cách xem số ca-lo hấp thụ là số nguyên dương và số ca-lo tiêu hao là số nguyên âm. Em hãy giúp bạn Bình kiểm tra tổng số ca-lo còn lại sau khi ăn sáng và thực hiện các hoạt động (theo số liệu trong Hình 9).

=> Xem hướng dẫn giải


  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021