Câu 1: Đọc bài văn và nêu nhận xét

  • 1 Đánh giá

Câu 1 (trang 14 sgk Tiếng Việt 5): Đọc bài văn dưới đây và nêu nhận xét:

a. Tác giả tả những sự vật gì trong buổi sớm mùa thu?

b. Tác giả quan sát sự vật bằng những giác quan nào?

c. Tìm một chi tiết thể hiện sự quan sát tinh tế của tác giả?

Buổi sớm trên cánh đồng

Từ làng, Thủy đi tắt ra cánh đồng để ra bến tàu điện. Sớm đầu thu mát lạnh. Giữa những đám mây xám đục, vòm trời hiện ra như những khoảng vực xanh vòi vọi. Một vài giọt mưa loáng thoáng rơi trên chiếc khăn quàng đỏ và mái tóc xõa ngang vai của Thủy; những sợi cỏ đẫm nước lùa vào dép Thủy làm bàn chân nhỏ bé của em ướt lạnh. Người trong làng gánh lên phố những gánh rau thơm, những bẹ cải sớm và những bó hoa huệ trắng muốt. Bầy sáo cánh đen mỏ vàng chấp chới liệng trên cánh đồng lúa mùa thu đang kết đòng. Mặt trời đã mọc trên những ngọn cây xanh tươi của thành phố.

Theo LƯU QUANG VŨ

Bài làm:

a. Những sự vật được tác giả miêu tả trong buổi sớm mùa thu là: vòm trời, vài giọt mưa, những sợi cỏ, những gánh rau thơm,những bẹ cải, những bó huệ của người bán hàng, bầy sáo cánh đen mỏ vàng, mặt trời mọc.

b. Tác giả đã quan sát sự vật bằng các giác quan là xúc giác để cảm nhận cái se lạnh của mùa thu

c. Chi tiết thể hiện sự quan sát tinh tế của tác giả: giữa những đám mây màu xám đục, vòng trời hiện ra như những khoảng vực xanh vòi vọi; một vài giọt mưa rơi loáng thoáng trên chiếc khăn quàng đỏ và mái tóc xõa ngang vai của Thủy, những sợi cỏ đẫm nước lùa vào dép Thủy làm bàn chân nhỏ bé của em ướt lạnh.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021