Câu 4: Bài văn thể hiện tình cảm gì của tác giả đối với quê hương

  • 1 Đánh giá

Câu 4:( Trang 11- sgk Tiếng Việt tập 5) Bài văn thể hiện tình cảm gì của tác giả đối với quê hương?

Bài làm:

Bài đọc hiểu thể hiện một tình yêu thiên nhiên nồng nàn của tác giả đồng thời qua đó thể hiện tình yêu quê hương tha thiết của tác giả đối với nơi chôn rau cắt rốn của mình.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021