Chỉ ra cách dùng của một số từ ngữ xưng hô trong tiếng Việt và cho ví dụ cụ thể

  • 1 Đánh giá

4. Tìm hiểu về xưng hô trong hội thoại

a) Chỉ ra cách dùng của một số từ ngữ xưng hô trong tiếng Việt và cho ví dụ cụ thể

Bài làm:

Từ ngữ xưng hô

Cách dùng/ ví dụ

Tôi

Chỉ ngôi thứ nhất

Ví dụ: Anh cho tôi xin.

Anh

Chỉ ngôi thứ nhất và thứ hai

Ví dụ: Anh đi nhé!

Chúng tôi

Chỉ ngôi thứ nhất

Ví dụ: Chúng tôi là học sinh.

Chúng ta

Chỉ ngôi thứ nhất

Ví dụ: Chúng ta sẽ là những người đầu tiên.

Ông

Chỉ ngôi thứ nhất và thứ ba

Ví dụ: Ông cho cháu này.

Cháu

Chỉ ngôi thứ nhất và thứ 3

Ví dụ: Cháu đi học đây.

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021