Chơi trò Bàn tay biết nói

  • 1 Đánh giá

Hoạt động giáo dục theo chủ đề

1. Chơi trò Bàn tay biết nói

- Dùng động tác của bàn tay và các ngón tay để diễn tả cảm xúc, sự vật ...

- Đố các bạn nêu lên cảm xúc, sự vật ... em vừa diễn tả.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Hoạt động trải nghiệm 2 bài 3: Luyện tay cho khéo

2. Thử tài khéo léo của đôi bàn tay.

- Dự kiến sản phẩm sẽ làm.

- Làm sản phẩm.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Hoạt động trải nghiệm 2 bài 3: Luyện tay cho khéo

- Trưng bày sản phẩm.

- Chia sẻ cách làm sản phẩm.

Bài làm:

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021