[Kết nối tri thức và cuộc sống] Hoạt động trải nghiệm 2 bài 17: Hành trang lên đường

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài Hành trang lên đường trang 45 bộ sách chân trời sáng tạo. Đây là sách giáo khoa được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Sinh hoạt dưới cờ

- Nghe tổng kết phong trào học tập và rèn luyện theo tác phong chú bố đội.

- Nghe hướng dẫn về cách chuẩn bị hành trang cho các chuyến đi.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Hoạt động trải nghiệm 2 bài 17: Hành trang lên đường

=> Xem hướng dẫn giải

Hoạt động giáo dục theo chủ đề

1. Chia sẻ một chuyến đi của em.

- Nêu thời gian, địa điểm và những người đi cùng em.

- Kể những hoạt động trong chuyến đi.

- Nêu cảm xúc của em sau chuyến đi.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Hoạt động trải nghiệm 2 bài 17: Hành trang lên đường

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Hoạt động trải nghiệm 2 bài 17: Hành trang lên đường

2. Giới thiệu về các đồ dùng cần thiết cho một chuyến đi.

- Chọn đồ dùng muốn sắm vai.

- Chuẩn bị lời giới thiệu tên và công dụng của đồ dùng đó.

- Sắm vai đồ dùng.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Hoạt động trải nghiệm 2 bài 17: Hành trang lên đường

=> Xem hướng dẫn giải

Sinh hoạt lớp

Chia sẻ về kế hoạch chuyến đi sắp tới của gia đình em.

- Kể về nơi gia đình em sẽ đến.

- Nêu những đồ dùng em dự định mang theo trong chuyến đi.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Hoạt động trải nghiệm 2 bài 17: Hành trang lên đường

=> Xem hướng dẫn giải

Tự đánh giá sau chủ đề TỰ PHỤC VỤ BẢN THÂN

- Thực hiện một số việc để tự phục vụ bản thân trong sinh hoạt hằng ngày.

- Lựa chọn trang phục phù hợp với từng hoạt động.

- Xử lí được một số tình huống bất ngờ.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Hoạt động trải nghiệm 2 bài 17: Hành trang lên đường

=> Xem hướng dẫn giải


  • 59 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021