Chọn câu đúng, quyền được phát triển của công dân có nghĩa là:

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây:

Quyền được phát triển của công dân có nghĩa là:

a. Mọi công dân đều có đời sống vật chất đầy đủ.

b. Mọi công dân đều có quyền được hưởng sự chăm sóc y tế.

c. Mọi công dân đều được hưởng sự ưu đãi trong học tập để phát triển năng khiếu.

d. Những người có tài được tạo mọi điều kiện để làm việc và phát triển tài năng.

Bài làm:

Đáp án đúng là:

Quyền được phát triển của công dân có nghĩa là:

b.Mọi công dân đều có quyền được hưởng sự chăm sóc y tế.

d.Những người có tài được tạo mọi điều kiện để làm việc và phát triển tài năng.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải GDCD 12