Chọn g hoặc gh thay cho ô vuông

  • 1 Đánh giá

Viết

1. Nghe-viết: Nhím nâu kết bạn

2. Chọn g hoặc gh thay cho ô vuông

Chọn g hoặc gh thay cho ô vuông

3. Chọn a hoặc b:

a. Tìm từ có tiếng chứ iu hoặc ưu.

b. Tìm từ có tiếng chứa iên hoặc iêng.

Bài làm:

2.

Chọn g hoặc gh thay cho ô vuông

3.

a. Tìm từ có tiếng chứ iu hoặc ưu: líu lo, lưu luyến, quả lựu, ríu rít, mưu kế

b. Tìm từ có tiếng chứa iên hoặc iêng: hiền lành, siêng năng, liên thiên, chao liệng.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021