Đóng vai Nhím trắng, Nhím nâu trong lần gặp lại để nói tiếp các câu

  • 1 Đánh giá

Luyện tập

1. Đóng vai Nhím trắng, Nhím nâu trong lần gặp lại để nói tiếp các câu:

Đóng vai Nhím trắng, Nhím nâu trong lần gặp lại để nói tiếp các câu

2. Đóng vai Bình và An để nói và đáp lời xin lỗi trong tình huống: Bình vô tình va vào An, làm An ngã.

Bài làm:

Luyện tập

1.

  • Nhím trắng: Xin lỗi, tớ không biết đây là nhà của bạn

  • Nhím nâu: Đứng ngại, gặp lại bạn tôi thấy rất vui!

2.

  • Bình: Xin lỗi cậu có sao không?

  • An: Tớ không sao, lần sau cậu chú ý hơn nha!

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021