[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tiếng việt 2 bài 10: Thời khóa biểu

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài: Thời khóa biểu lớp 2 trang 43 sgk tiếng việt 2 tập 1 thuộc bộ sách Kết nối tri thức và cuộc sống. Đây là sách giáo khoa mới được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

ĐỌC: THỜI KHÓA BIỂU

Em làm thế nào để biết được các môn học trong ngày, trong tuần?

Em làm thế nào để biết được các môn học trong ngày, trong tuần?

Trả lời câu hỏi:

1. Đọc thời khóa biểu của ngày thứ Hai.

2. Sáng thứ Hai có mấy tiết?

3. Thứ Năm có những môn học nào?

4. Nếu không có thời khóa biểu em sẽ gặp những khó khăn gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Luyện tập

1. Dựa vào thời khóa biểu trên, hỏi-đáp theo mẫu

Dựa vào thời khóa biểu trên, hỏi-đáp theo mẫu

2. Nói một câu giới thiệu một môn học hoặc hoạt động ở trường mà em biết.

Mẫu: Tiếng Việt là môn học tôi yêu thích nhất.

=> Xem hướng dẫn giải

Viết

1. Nghe-viết: Thời khóa biểu (Từ đầu đến buổi-tiết-môn).

2. Dựa vào tranh, viết tên đồ vật có tiếng chứa c hoặc k

Dựa vào tranh, viết tên đồ vật có tiếng chứa c hoặc k

3. Chọn a hoặc b:

Dựa vào tranh, viết tên đồ vật có tiếng chứa c hoặc k

=> Xem hướng dẫn giải

Luyện tập

1. Dựa vào tranh, tìm từ ngữ:

Dựa vào tranh, tìm từ ngữ chỉ sự vật, chỉ hoạt động

  • Chỉ sự vật

  • Chỉ hoạt động

2. Đặt một câu nêu hoạt động với từ ngữ vừa tìm được.

Luyện viết đoạn

1. Quan sát tranh, kể lại các hoạt động của bạn Nam.

Dựa vào tranh, tìm từ ngữ chỉ sự vật, chỉ hoạt động

2. Viết thời gian biểu của em từ 5h chiều đến lúc đi ngủ.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021