[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tiếng việt 2 bài 27: Mẹ

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 27: Mẹ trang 116 sgk tiếng việt 2 tập 1 thuộc bộ sách Kết nối tri thức và cuộc sống. Đây là sách giáo khoa mới được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Hãy kể cho bạn nghe một việc mà mẹ hoặc người thân đã làm để chăm sóc em.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tiếng việt 2 bài 27: Mẹ

ĐỌC: MẸ

1. Trong đêm hè oi bức, mẹ đã làm gì để con ngủ ngon?

2. Những dòng thơ nào cho thấy mẹ đã thức rất nhiều vì con?

3. Theo em, câu thơ cuối trong bài nói lên điều gì?

a. Có mẹ quạt mát, con ngủ ngon lành.

b. Tay mẹ quạt mát hơn cả gió trời.

c. Mẹ là niềm hạnh phúc của con.

4. Nói một câu thể hiện lòng biết ơn của con đối với cha mẹ.

Luyện tập

1. Tìm từ ngữ chỉ hoạt động có trong bài thơ.

2. Đặt một câu với từ ngữ vừa tìm được.

Viết

1. Viết chữ hoa: O

2. Viết ứng dụng: Ong chăm chỉ tìm hoa làm mật.

Trả lời:

Bà ngoại là người quạt mát cho em ngủ khi còn bé.

ĐỌC: MẸ

1. Trong đêm hè oi bức, mẹ đã hát ru để con ngủ ngon?

2. Những dòng thơ cho thấy mẹ đã thức rất nhiều vì con: Những ngôi sao thức ngoài kia. Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.

3. Theo em, câu thơ cuối trong bài nói lên:

c. Mẹ là niềm hạnh phúc của con.

4. Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra và nuôi con lớn khôn.

Luyện tập

1. Từ ngữ chỉ hoạt động có trong bài thơ: ngồi, ru, quạt, đưa, thức, ngủ.

2. Người mẹ thức cả đêm để chăm con bị ốm.


  • lượt xem