Hãy kể những đức tính tốt của bạn em. Em muốn học tập đức tính nào của bạn?

  • 1 Đánh giá

1. Hãy kể những đức tính tốt của bạn em.

2. Em muốn học tập đức tính nào của bạn?

ĐỌC: NHÍM NÂU KẾT BẠN

Trả lời câu hỏi:

1. Chi tiết nào cho thấy Nhím nâu rất nhút nhát?

2. Kể về những lần Nhím trắng và Nhím nâu gặp nhau.

3. Theo em, vì sao Nhím nâu nhận lời kết bạn cùng Nhím trắng?

4. Nhờ đâu Nhím trắng và Nhím nâu có những ngày mùa đông vui vẻ, ấm áp?

Bài làm:

1. Những đức tính tốt của bạn em: hiền lành, ngoan ngoãn, chăm chỉ, kiên nhẫn

2. Em muốn học tập đức tính kiên nhẫn của bạn.

Trả lời câu hỏi:

1. Chi tiết cho thấy Nhím nâu rất nhút nhát: khi gặp Nhím trắng, Nhím nâu lúng túng, chui vào bụi cây, cuộn tròn người lại.

2. Những lần Nhím trắng và Nhím nâu gặp nhau:

  • Một lần đang kiếm quả cây trong rừng

  • Một lần Nhím nâu trú vào hang của Nhím trắng khi trời mưa.

3. Theo em, Nhím nâu nhận lời kết bạn cùng Nhím trắng vì thấy Nhím trắng tốt bụng và nhận ra không có bạn bè thật buồn.

4. Nhím trắng và Nhím nâu có những ngày mùa đông vui vẻ, ấm áp nhờ sự mạnh dạn của Nhím nâu.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021