[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tiếng việt 2 bài 20: Nhím nâu kết bạn

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài: Nhím nâu kết bạn lớp 2 trang 89 sgk tiếng việt 2 tập 1 thuộc bộ sách Kết nối tri thức và cuộc sống. Đây là sách giáo khoa mới được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Hãy kể những đức tính tốt của bạn em.

2. Em muốn học tập đức tính nào của bạn?

ĐỌC: NHÍM NÂU KẾT BẠN

Trả lời câu hỏi:

1. Chi tiết nào cho thấy Nhím nâu rất nhút nhát?

2. Kể về những lần Nhím trắng và Nhím nâu gặp nhau.

3. Theo em, vì sao Nhím nâu nhận lời kết bạn cùng Nhím trắng?

4. Nhờ đâu Nhím trắng và Nhím nâu có những ngày mùa đông vui vẻ, ấm áp?

=> Xem hướng dẫn giải

Luyện tập

1. Đóng vai Nhím trắng, Nhím nâu trong lần gặp lại để nói tiếp các câu:

Đóng vai Nhím trắng, Nhím nâu trong lần gặp lại để nói tiếp các câu

2. Đóng vai Bình và An để nói và đáp lời xin lỗi trong tình huống: Bình vô tình va vào An, làm An ngã.

=> Xem hướng dẫn giải

Viết

1. Nghe-viết: Nhím nâu kết bạn

2. Chọn g hoặc gh thay cho ô vuông

Chọn g hoặc gh thay cho ô vuông

3. Chọn a hoặc b:

a. Tìm từ có tiếng chứ iu hoặc ưu.

b. Tìm từ có tiếng chứa iên hoặc iêng.

=> Xem hướng dẫn giải

Luyện tập

1. Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp

Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp

a. Từ ngữ chỉ hoạt động

b. Từ ngữ chỉ đặc điểm

2. Chọn từ ngữ chỉ hoạt động đã tìm được ở bài tập 1 thay cho ô vuông:

Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp

3. Đặt một câu nói về hoạt động của các bạn trong tranh:

Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp

=> Xem hướng dẫn giải


  • 15 lượt xem