[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tiếng việt 2 bài 23: Rồng rắn lên mây

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 23: Rồng rắn lên mây trang 101 sgk tiếng việt 2 tập 1 thuộc bộ sách Kết nối tri thức và cuộc sống. Đây là sách giáo khoa mới được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Em biết gì về trò chơi Rồng rắn lên mây

ĐỌC: RỒNG RẮN LÊN MÂY

1. Những người chơi làm thành rồng rắn bằng cách nào?

2. Rồng rắn đến gặp thầy thuốc để làm gì?

3. Chuyện gì xảy ra nếu khúc đuôi bị thầy bắt?

4. Nếu bạn khúc giữa bị đứt thì bạn đó phải làm gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Luyện tập

1. Nối tiếp để hoàn thành câu:

a. Nếu thầy nói không thì (...)

b. Nếu thầy nói có thì (...)

c. Nếu bạn khúc đuôi để thầy bắt được thì (...)

d. Nếu bạn khúc giữa để đứt thì (...)

2. Đặt một câu nói về trò chơi em thích.

Viết

1. Viết chữ hoa: M

2. Viết ứng dụng: Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 9 lượt xem