Nối tiếp để hoàn thành câu

  • 1 Đánh giá

Luyện tập

1. Nối tiếp để hoàn thành câu:

a. Nếu thầy nói không thì (...)

b. Nếu thầy nói có thì (...)

c. Nếu bạn khúc đuôi để thầy bắt được thì (...)

d. Nếu bạn khúc giữa để đứt thì (...)

2. Đặt một câu nói về trò chơi em thích.

Viết

1. Viết chữ hoa: M

2. Viết ứng dụng: Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.

Bài làm:

1.

a. Nếu thầy nói không thì rồng rắn đi tiếp.

b. Nếu thầy nói có thì rồng rắn hỏi xin thuốc cho con và đồng ý cho thầy bắt khúc đuôi.

c. Nếu bạn khúc đuôi để thầy bắt được thì đổi vai làm thầy thuốc

d. Nếu bạn khúc giữa để đứt thì đổi vai làm khúc dưới.

2. Bịt mắt bắt dê là trò chơi rất thú vị.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021