[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tiếng việt 2 bài 4: Làm việc thật là vui

 • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài: Làm việc thật là vui lớp 2 trang 20 sgk tiếng việt 2 tập 1 thuộc bộ sách Kết nối tri thức và cuộc sống. Đây là sách giáo khoa mới được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

ĐỌC: LÀM VIỆC THẬT LÀ VUI

Quan sát tranh và cho biết mỗi ngưỡi mỗi vật trong tranh đang làm gì?

Quan sát tranh và cho biết mỗi ngưỡi mỗi vật trong tranh đang làm gì?

Trả lời câu hỏi:

1. Những con vật nào được nói đến trong bài?

2. Đóng vai tên một con vật trong bài, nói về công việc của mình.

3. Kể tên những công việc bạn nhỏ trong bài đã làm.

4. Theo em, mọi người, mọi việc đã làm việc như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Luyện tập

1. Kết hợp từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo thành câu nêu hoạt động:

Kết hợp từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo thành câu nêu hoạt động

2. Đặt một câu nêu hoạt động của em ở trường.

Viết

1. Nghe-viết: Làm việc thật là vui.

2. Tìm chữ cái còn thiếu trong bảng. Học thuộc bảng chữ cái.

Kết hợp từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo thành câu nêu hoạt động

3. Dựa vào chữ cái đầu tiên, sắp xếp tên các cuốn sách theo bảng chữ cái:

Luyện tập 1. Kết hợp từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo thành câu nêu hoạt động: Kết hợp từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo thành câu nêu hoạt động 2. Đặt một câu nêu hoạt động của em ở trường. Viết 1. Nghe-viết: Làm việc thật là vui. 2. Tìm chữ cái còn thiếu trong bảng. Học thuộc bảng chữ cái. Kết hợp từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo thành câu nêu hoạt động

=> Xem hướng dẫn giải

Luyện tập

1. Tìm và gọi tên các vật trong tranh

Tìm và gọi tên các vật trong tranh

2. Tìm 3-5 từ ngữ chỉ hoạt động gần với các vật trong tranh ở bài tập 1.

Mẫu: chổi - quét nhà

3. Đặt một câu nói về việc em làm ở nhà.

=> Xem hướng dẫn giải

Luyện viết đoạn

1. Nhìn tranh kể tên những việc bạn nhỏ đã làm

Nhìn tranh kể tên những việc bạn nhỏ đã làm

2. Viết 2-3 câu kể về việc em đã làm ở nhà.

G:

 • Em đã làm được việc gì?

 • Em đã làm việc đó như thế nào?

 • Suy nghĩ của em khi làm được việc đó.

=> Xem hướng dẫn giải


 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021