[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tiếng việt 2 bài 2: Ngày hôm qua đâu rồi

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài: Ngày hôm qua đâu rồi trang 13 sgk tiếng việt 2 tập 1 thuộc bộ sách Kết nối tri thức và cuộc sống. Đây là sách giáo khoa mới được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Khởi động

Kể những việc em đã làm ngày hôm qua.

ĐỌC: NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI?

Trả lời câu hỏi:

1. Bạn nhỏ đã hỏi bố điều gì?

2. Theo lời bố, ngày hôm qua ở những đâu?

3. Trong khổ thơ cuối, bố đã dặn bạn nhỏ làm gì để "ngày hôm qua vẫn còn"?

=> Xem hướng dẫn giải

Luyện tập

1. Dựa vào tranh minh họa bài đọc, tìm từ ngữ chỉ người, chỉ vật.

Mẫu: mẹ, cánh đồng,..

2. Đặt 2 câu với từ ngữ tìm được ở bài tập 1.

=> Xem hướng dẫn giải

Viết

1. Nghe-viết: Ngày hôm qua đâu rồi? (2 khổ thơ cuối)

2. Tìm những chữ cái còn thiếu trong bảng. Học thuộc bảng chữ cái.

Tìm những chữ cái còn thiếu trong bảng. Học thuộc bảng chữ cái.

3. Sắp xếp các chữ cái dưới đây theo thứ tự bảng chữ cái:

Tìm những chữ cái còn thiếu trong bảng. Học thuộc bảng chữ cái.

=> Xem hướng dẫn giải

Luyện tập

1. Nhìn tranh, tìm từ ngữ:

a) Chỉ sự vật:

  • Chỉ người

  • Chỉ vật

b) Chỉ hoạt động: đi học, ...

Nhìn tranh tìm từ ngữ chỉ sự vật, chỉ người

2. Kết hợp từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo câu giới thiệu

Nhìn tranh tìm từ ngữ chỉ sự vật, chỉ người

3. Đặt một câu giới thiệu theo mẫu ở bài tập 2.

=> Xem hướng dẫn giải

Luyện tập

1. Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

Bình và Khang gặp và chào nhau ở đâu? Khang đã giới thiệu những gì về mình?

a) Bình và Khang gặp và chào nhau ở đâu?

b) Khang đã giới thiệu những gì về mình?

2. Viết 2-3 câu tự giới thiệu về bản thân.

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021