Những người chơi làm thành rồng rắn bằng cách nào? Rồng rắn đến gặp thầy thuốc để làm gì?

  • 1 Đánh giá

Em biết gì về trò chơi Rồng rắn lên mây

ĐỌC: RỒNG RẮN LÊN MÂY

1. Những người chơi làm thành rồng rắn bằng cách nào?

2. Rồng rắn đến gặp thầy thuốc để làm gì?

3. Chuyện gì xảy ra nếu khúc đuôi bị thầy bắt?

4. Nếu bạn khúc giữa bị đứt thì bạn đó phải làm gì?

Bài làm:

Rồng rắn lên mây là một trò chơi dân gian của trẻ em rất vui.

ĐỌC: RỒNG RẮN LÊN MÂY

1. Những người chơi làm thành rồng rắn bằng cách túm áo nhau.

2. Rồng rắn đến gặp thầy thuốc để xin thuốc.

3. Nếu khúc đuôi bị thầy bắt thì bạn bị bắt sẽ đổi làm thầy thuốc.

4. Nếu bạn khúc giữa bị đứt thì bạn đó phải đổi vai làm đuôi.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021